همه مجموعه ها - فرهنگ و ادب
پرده عشاق - داستان راه و بی راه
تاریخ انتشار : 01/07/18 ساعت 00:00

پرده عشاق هر دوشنبه از رادیو فرهنگ پخش میشود.

موضوع پرده عشاق:نقالی و پرده خوانی قصه های كهن،شاهنامه و روایت های ادبیات نمایشی و داستانی عامیانه ایران با حضور بازیگران و نقالان سرشناس كشور

 نظرات کاربران

ارسال