همه مجموعه ها - فرهنگ و ادب
بوطیقا - نقد فیلمنامه پ مثل پلیکان
تاریخ انتشار : 01/07/17 ساعت 00:00

بوطیقا با موضوع نقد فیلمنامه منتشر شد.

برنامه ای درباره نقد پایان نامه های دانشجویی- نقد سواد رسانه ای-نقد فیلم نامه و نقد رمان و داستان، این برنامه از رادیو فرهنگ پخش میشود.

 نظرات کاربران

ارسال