همه مجموعه ها - فرهنگ و ادب
سیم و زر- شیر و عقاب؛ تاریخ رابطه ایران و آمریکا
تاریخ انتشار : 01/07/10 ساعت 00:00

برنامه سیم زر از رادیو فرهنگ پخش میشود.

سیم زر به نقد کتاب می پردازد و این قسمت به نقد کتاب شیر و عقاب؛ تاریخ رابطه ایران و آمریکا اختصاص دارد.

 نظرات کاربران

ارسال