همه مجموعه ها - فرهنگ و ادب
پرده عشاق - پیر مرد ، حاکم و درخت انجیر
تاریخ انتشار : 01/06/23 ساعت 01:00

پرده عشاق هر دوشنبه از رادیو فرهنگ پخش میشود.

موضوع پرده عشاق:نقالی و پرده خوانی قصه های كهن،شاهنامه و روایت های ادبیات نمایشی و داستانی عامیانه ایران با حضور بازیگران و نقالان سرشناس كشور

 نظرات کاربران

ارسال