همه مجموعه ها - فرهنگ و ادب
رویای کاغذی- دریچه
تاریخ انتشار : 01/06/23 ساعت 01:00

 

رویای کاغذی، برنامه ای است که توسط رادیو فرهنگ تولید می شود.

در این برنامه بخشهایی از کتاب خوانده میشود. این قسمت از برنامه به کتابخوانی دریچه اختصاص دارد.نظرات کاربران

ارسال