همه مجموعه ها - فرهنگ و ادب
نویسنده شو / جابر حسین زاده - ناشتا درد بخورید!
تاریخ انتشار : 97/06/17 ساعت 15:44

نویسنده شو برنامه ای است که توسط پایگاه تحلیلی خبری رویداد فرهنگی تولید میشود و هر هفته به گفتگو با یکی از نویسندگان می پردازد.

رویداد فرهنگی - در این قسمت از برنامه نویسنده شو به سراغ جابر حسین زاده رفتیم، نویسنده ای که تحصیلات عمران دارد و نوشتن را از روزنامه های طنز بی قانون و شهرونگ شروع کرده است.نظرات کاربران

ارسال