همه مجموعه ها - فرهنگ و ادب
رویای کاغذی- کتابخوانی همراه با موسیقی؛ آتش های کوچک
تاریخ انتشار : 01/04/14 ساعت 01:00

رویای کاغذی، برنامه ای است که توسط رادیو فرهنگ تولید می شود. 

در این برنامه بخشهایی از کتاب خوانده میشود. این قسمت از برنامه به خکتابخوانی همراه با موسیقی؛ آتش های کوچک اختصاص دارد.

 نظرات کاربران

ارسال