همه مجموعه ها - فرهنگ و ادب
سیم و زر - نقد کتاب زنبق وحشی
تاریخ انتشار : 01/03/18 ساعت 01:00

 

برنامه سیم زر از رادیو فرهنگ پخش میشود.

سیم زر به نقد کتاب می پردازد و این قسمت به نقد کتاب زنبق وحشی اختصاص دارد.

 نظرات کاربران

ارسال