همه مجموعه ها - فرهنگ و ادب
رویای کاغذی - مهر گیاه
تاریخ انتشار : 01/03/16 ساعت 01:00

 

رویای کاغذی، برنامه ای است که توسط رادیو فرهنگ تولید می شود. 

در این برنامه بخشهایی از کتاب خوانده میشود. این قسمت از برنامه به خوانش کتاب مهر گیاه اختصاص دارد.

 نظرات کاربران

ارسال