همه مجموعه ها - فرهنگ و ادب
بوطیقا - نقد فیلم حمال طلا
تاریخ انتشار : 01/03/11 ساعت 01:00

بوطیقا با موضوع نقد فیلم حمال طلا منتشر شد.

برنامه ای درباره نقد پایان نامه های دانشجویی- نقد سواد رسانه ای-نقد فیلم نامه و نقد رمان و داستان، این برنامه از رادیو فرهنگ پخش میشود.

 نظرات کاربران

ارسال