همه مجموعه ها - فرهنگ و ادب
سیم و زر - نقد داستان فریادی در شب
تاریخ انتشار : 01/03/11 ساعت 01:00

برنامه سیم زر از رادیو فرهنگ پخش میشود.

سیم زر به نقد کتاب می پردازد و این قسمت به نقد کتاب فریادی در شب اختصاص دارد.نظرات کاربران

ارسال