همه مجموعه ها - فرهنگ و ادب
رویای کاغذی - شربت عشق
تاریخ انتشار : 01/02/21 ساعت 01:00

 

رویای کاغذی، برنامه ای است که توسط رادیو فرهنگ تولید می شود. 

در این برنامه بخشهایی از کتاب خوانده میشود. این قسمت از برنامه به خوانش کتاب شربت عشق اختصاص دارد.

 نظرات کاربران

ارسال