همه مجموعه ها - فرهنگ و ادب
رویای کاغذی - قصه های ماندگار
تاریخ انتشار : 01/02/07 ساعت 01:00

رویای کاغذی، برنامه ای است که توسط رادیو فرهنگ تولید می شود. 

در این برنامه بخشهایی از کتاب خوانده میشود. این قسمت از برنامه به خوانش قصه های ماندگار اختصاص دارد.نظرات کاربران

ارسال