همه مجموعه ها - فرهنگ و ادب
دفتر زمستان - خوانش متونی از: حافظ، شمس لنگرودی، صفا سلدوزی
تاریخ انتشار : 00/10/27 ساعت 03:30

این قسمت از این برنامه به خوانش متونی از: حافظ، شمس لنگرودی، صفا سلدوزی اختصاص دارد.

دفتر زمستان برنامه ای است که از رادیو صبا پخش میشود و موضوع این برنامه خوانش داستاها، اشعار و متون ادبی است.

 نظرات کاربران

ارسال