فرهنگ و هنر - موسیقی
محمد علیزاده - لطفا
تاریخ انتشار : 00/10/22 ساعت 03:30

موزیک جید محمد علیزاده منتشر شد.

با تو باید از این حالت درام شاید بشم پایت و بیام سایه به سایه ات
وقت خوابم نمیخوابم از این حالم چه بی تابم خوش به حالم آخه تویی انتخابم..
یه کاری کن همه به ما حسادت کنن بلدم باهات چجوری رفاقت کنم خیلی راحت
وقتشه تا خیالتو راحت کنم اومدم با لیلی و مجنون رقابت کنم خیلی راحت..
خیلی راحت 
هر شب این آسمون صدامو میشنوه..
حدس بزن بینمون حس کی بیشتره
حدس بزن ..

طفا کاری نکن دلم برات تنگ بشه یه نفر شبارو دل خوش به یه زنگ بشه
بهم زنگ بزن واسه من حرفای قشنگ بزن …
یه کاری کن همه به ما حسادت کنن بلدم باهات چجوری رفاقت کنم خیلی راحت
وقتشه تا خیالتو راحت کنم اومدم با لیلی و مجنون رقابت کنم خیلی راحت..
خیلی راحت 
یه کاری کن همه به ما حسادت کنن بلدم باهات چجوری رفاقت کنم خیلی راحت..
وقتشه تا خیالتو راحت کنم اومدم با لیلی و مجنون رقابت کنم خیلی راحتنظرات کاربران

ارسال