همه مجموعه ها - فرهنگ و ادب
دفتر زمستان - خوانش متونی از: فاضل نظری و یاسمین نادری
تاریخ انتشار : 00/10/06 ساعت 03:30

این قسمت از این برنامه به خوانش متونی از: فاضل نظری و یاسمین نادری اختصاص دارد.

دفتر زمستان برنامه ای است که از رادیو صبا پخش میشود و موضوع این برنامه خوانش داستانها، اشعار و متون ادبی است.نظرات کاربران

ارسال