همه مجموعه ها - فرهنگ و ادب
پادکست خبری فرهنگ و ادب 14 آذر
تاریخ انتشار : 00/10/04 ساعت 03:30

پادکست خبری 14 آذر به اخبار حوزه فرهنگ و ادب اختصاص دارد.

نمایشگاه کتاب تهران، برای دومین سال متوالی بصورت مجازی برگزار می گردد. 

یاسر احمدوند، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، علی رمضانی مدیرعامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران را به عنوان رئیس دومین نمایشگاه کتاب مجازی منصوب کرد.

حجت االسالم رسول جعفریان، از ریاست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران کناره گیری کرد. این خبر در صفحه شخصی وی منتشر شده است. رسول جعفریان، از آبان 1396 تا هشتم آذرماه 1400 ر یاست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران را برعهده داشت.

هومن حسن پور، رئیس اتحادیه ناشران، در رابطه با تخفیف های 50 درصدی کتاب در فروشگاه های بزرگ زنجیره ای گفت، این یک سانجه یا فاجعه و از بین بردن بیخ و بن فرهنگ چاپ در کشور است. به گفته وی این کتابها عموما غیرمجاز و کپی هستند. 

محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، از تالش جدی برای تامین کاغذ مورد نیاز کشور خبرداد. اسماعیلی اعالم کرد، تا یک سال و نیم آینده، 80 درصد کاغذ مورد نیاز کشور در داخل تامین میشود.

کتابخانه کنگره آمریکا، به مدت 10 روز کتابهای کمیاب فارسی خود را در دسترس عموم قرار داده است. عالمه می توانند برای استفاده از این منابع به وب سایت کتابخانه کنگره آمریکا، به آدرس gov.loc مراجعه کنند.نظرات کاربران

ارسال