همه مجموعه ها - فرهنگ و ادب
هفتانه / نمایش پشت دیوار عمارت
تاریخ انتشار : 98/07/08 ساعت 16:24

هفتانه، برنامه ای است که از رادیو فرهنگ پخش میشود. در هر یک از برنامه های خود به تحلیل و بررسی رویدادهای ادبی و هنری كشور می پردازد.برچسب‌ها :

نظرات کاربران

ارسال