فرهنگ و ادب - معرفی کتاب
یک روز یک کتاب / زنان زیرک
تاریخ انتشار : 98/07/08 ساعت 15:49

برنامه یک روز یک کتاب در این قسمت از برنامه به کتاب زنان زیرک نوشته شری آرگو پرداخته است. این برنامه کاری از رادیو سلامت است.

نظرات کاربران

ارسال