همه مجموعه ها - فرهنگ و ادب
فرهنگستان / استفاده از واژه «گام آهنگ» به جای «مارش» و به جای واژه «مارش رزم» واژه «رزم آهنگ»
تاریخ انتشار : 98/06/27 ساعت 13:03

فرهنگستان برنامه ای است که از رادیو فرهنگ پخش میشود. این برنامه به معرفی استفاده از واژه «گام آهنگ» به جای «مارش» و به جای واژه «مارش رزم» واژه «رزم آهنگ» میپردازد.برچسب‌ها :

نظرات کاربران

ارسال