همه مجموعه ها - فرهنگ و ادب
دیدار در رادیو / تورج نصر
تاریخ انتشار : 98/06/26 ساعت 14:08

دیدار در رادیو، برنامه ای است که از رادیو فرهنگ پخش میشود. دیدار در رادیو برنامه است که به تاریخ شفاهی رادیو به روایت پیشكسوتان رادیو می پردازد.

نظرات کاربران

ارسال