فرهنگ و ادب - معرفی کتاب
چاپ اول / مرگ یک پیام آور و زیر نور خیانت
تاریخ انتشار : 98/06/26 ساعت 13:55

چاپ اول برنامه ای است که از رادیو فرهنگ پخش میشود . این قسمت از برنامه به معرفیدو رمان پلیسی مرگ یک پیام آور و زیر نور خیانت نوشته ویلیام زان زینگر پرداخته است.برچسب‌ها :

نظرات کاربران

ارسال