همه مجموعه ها - فرهنگ و ادب
هزار افسان / بزقاله سرخ
تاریخ انتشار : 98/06/26 ساعت 11:26

هزار افسان، برنامه ای است که در رادیو جوان تولید میشود. این برنامه ادبیات شفاهی مردمان سرزمینهای مختلف را نقل می کند. این قسمت از برنامه به افسانه بزقاله سرخ اختصاص دارد.برچسب‌ها :

نظرات کاربران

ارسال