فرهنگ و ادب - معرفی کتاب
با من ورق بزن / باورهای خیس یک مرده
تاریخ انتشار : 98/06/24 ساعت 15:00

با من ورق بزن برنامه است که از رادیو جوان پخش میشود. در هر یک از برنامه ها به معرفی کتاب می پردازد و این قسمت به کتاب باورهای خیس یک مرده نوشته محمد محمدعلی پرداخته است.

نظرات کاربران

ارسال