فرهنگ و ادب - معرفی کتاب
با من ورق بزن / مهارت حضور در نماز
تاریخ انتشار : 98/06/24 ساعت 12:04

 

با من ورق بزن برنامه است که از رادیو جوان پخش میشود. در هر یک از برنامه ها به معرفی کتاب می پردازد و این قسمت به کتاب حضور در نمازنوشته منصوره شایسته  پرداخته است.

نظرات کاربران

ارسال