همه مجموعه ها - فرهنگ و ادب
فرزانگان فرهنگ / ایرج افشار
تاریخ انتشار : 98/06/11 ساعت 14:12

فرزانگان فرهنگ، برنامه ای است از رادیو فرهنگ که به معرفی بزرگان فرهنگ و ادب می پردازد. این قسمت از برنامه به شناخت شخصیت ادبی ایرج افشار اختصاص دارد.

نظرات کاربران

ارسال