همه مجموعه ها - طنز فرهنگی
نقل نُقلستان / زهره کاظم زاده
تاریخ انتشار : 98/06/10 ساعت 10:21

نَقل نُقلستان برنامه است که از رادیو صبا پخش میشود و در هر برنامه به آشنایی با طنزپردازان معاصر كشور به همراه گفت وگویی صمیمی و معرفی آثارشان می پردازد.برچسب‌ها :

نظرات کاربران

ارسال