فرهنگ و ادب - معرفی کتاب
چاپ اول / نادر شاه و دختر کولی
تاریخ انتشار : 98/06/03 ساعت 13:55

چاپ اول برنامه ای است که از رادیو فرهنگ پخش میشود . این قسمت از برنامه به معرفی کتاب نادر شاه و دختر کولی نوشته  پردالیرضا حسن زاده پرداخته است.برچسب‌ها :

نظرات کاربران

ارسال