همه مجموعه ها - طنز فرهنگی
نَقل نُقلستان / علیرضا تابان 2
تاریخ انتشار : 98/05/27 ساعت 14:42

نَقل نُقلستان برنامه است که از رادیو صبا پخش میشود و در هر برنامه به آشنایی با طنزپردازان معاصر كشور به همراه گفت وگویی صمیمی و معرفی آثارشان می پردازد.

 

 

نظرات کاربران

ارسال