فرهنگ و ادب - معرفی کتاب
با من ورق بزن / کتاب دوزخ نوشته دن براون
تاریخ انتشار : 98/05/26 ساعت 14:13

با من ورق بزن برنامه است که از رادیو جوان پخش میشود. در هر یک از برنامه ها به معرفی کتاب می پردازد و این قسمت به  کتاب دوزخ نوشته دن براون پرداخته است.

نظرات کاربران

ارسال