فرهنگ و ادب - معرفی کتاب
با من ورق بزن / مرد غیر قابل اعتماد
تاریخ انتشار : 98/05/26 ساعت 13:19

با من ورق بزن برنامه است که از رادیو جوان پخش میشود. در هر یک از برنامه ها به معرفی کتاب می پردازد و این قسمت به کتاب مرد غیر قابل اعتماد اثر یوستین گردر پرداخته است.

نظرات کاربران

ارسال