همه مجموعه ها - فرهنگ و ادب
هزار افسان / مرد خانه دار
تاریخ انتشار : 98/05/23 ساعت 12:33

هزار افسان، برنامه ای است که در رادیو جوان تولید میشود. این برنامه ادبیات شفاهی مردمان سرزمینهای مختلف را نقل می کند. این قسمت از برنامه به افسانه مرد خانه دار اختصاص دارد.برچسب‌ها :

نظرات کاربران

ارسال