فرهنگ و ادب - معرفی کتاب
با من ورق بزن / از سخن دور نیفتیم
تاریخ انتشار : 98/05/23 ساعت 12:10

با من ورق بزن برنامه است که از رادیو جوان پخش میشود. در هر یک از برنامه ها به معرفی کتاب می پردازد و این قسمت به کتاب از سخن دور نیفتیم اثر داوود غفارزادگان پرداخته است.

نظرات کاربران

ارسال