فرهنگ و ادب - معرفی کتاب
با من ورق بزن / به فردا فکر نمی کنم
تاریخ انتشار : 98/05/22 ساعت 13:14

با من ورق بزن برنامه است که از رادیو جوان پخش میشود. در هر یک از برنامه ها به معرفی کتاب می پردازد و این قسمت به کتاب به فرداد فکر نمی کنم اثر نمرسده کسروی پرداخته است.

نظرات کاربران

ارسال