فرهنگ و ادب - معرفی کتاب
هزار افسان / مرد ثروتمند و مار
تاریخ انتشار : 98/05/21 ساعت 14:25

هزار افسان، برنامه ای است که در رادیو جوان تولید میشود. این برنامه ادبیات شفاهی مردمان سرزمینهای مختلف را نقل می کند. این قسمت از برنامه به افسانه مرد ثروتمند و مار اختصاص دارد.برچسب‌ها :

نظرات کاربران

ارسال