همه مجموعه ها - فرهنگ و ادب
یک روز یک کتاب / افکار و باورهای اشتباه در کاهش وزن و چاقی
تاریخ انتشار : 98/05/21 ساعت 13:17

برنامه یک روز یک کتاب در این قسمت از برنامه به افکار و باورهای اشتباه در کاهش وزن و چاقی پرداخته است. این برنامه کاری از رادیو سلامت است.

نظرات کاربران

ارسال