همه مجموعه ها - فرهنگ و ادب
سکوت کتاب / نشر نمایشنامه کشور
تاریخ انتشار : 98/05/08 ساعت 11:15

سکوت کتاب برنامه ای است از گروه کتاب رادیو فرهنگ که به حوزه نشر کتاب می پردازد. مجری این برنامه علیرضا بهرامی است. این قسمت از برنامه به نشر نمایشنامه در کشور می پردازد.

نظرات کاربران

ارسال