همه مجموعه ها - طنز فرهنگی
نیش دارو / اشعار طنز نیما یوشیج
تاریخ انتشار : 98/05/05 ساعت 09:52

نیش دارو برنامه ای است که با نگاهی طنز به ادبیات و هنرهای مختلف در ایران می پردازد. این برنامه توسط رادیو فرهنگ تولید میشود.

نظرات کاربران

ارسال