همه مجموعه ها - طنز فرهنگی
نیش دارو - ابوالقاسم حالت
تاریخ انتشار : 98/04/22 ساعت 12:06

نیش دارو برنامه ای است که با نگاهی طنز به ادبیات و هنرهای مختلف در ایران می پردازد. این برنامه توسط رادیو فرهنگ تولید میشود. 

نظرات کاربران

ارسال