همه مجموعه ها - فرهنگ و ادب
نشست بررسی راهکارها و برنامه های مقابله با تکثیر غیرقانونی کتاب دانشگاهی برگزار شد
تاریخ انتشار : 97/10/03 ساعت 19:24

نشست بررسی راهکارها و برنامه های مقابله با تکثیر غیرقانونی کتاب دانشگاهی با حضور اهالی فرهنگ در محل این انجمن برگزار شد.

به گزارش رویداد فرهنگی، در این جلسه عباس حسینی نیک، مدیرمسئول انجمن فرهنگی ناشران دانشگاهی راهکارها و برنامه های مقابله با تکثیر غیرقانونی کتاب های دانشگاهی را از دید حقوقی و با رویکرد علمی، پژوهشی و توسعه محور بررسی کرد.

حسینی نیک گفت: اگر به موضوع تکثیر غیرقانونی کتاب به شکل یک جانبه نگاه شود، مانند همه پدیده اجتماعی دیگری، با وضعیتی مشابه امروز مواجه خواهیم شد. یکی از مهمترین و جدیدترین بخش های حقوق که امروزه در دنیا مطرح شده این است که به پدیده یا بزهکاری نگاهی وجود داشته باشد که اولا از این کار پیشگیری شود و ثانیا برخود با آن نتیجه بخش باشد. یعنی نباید جامعه و حاکمیت برای تشفی خاطر بزهکار او را مجازات کند. بلکه مجرم باید برای این مجازات شود که مجازات او نتیجه بخش و مفید باشد.

خبرنگار: اعظم رستگارنظرات کاربران

ارسال