همه مجموعه ها - فرهنگ و ادب
نویسنده شو / رامین جهانپور
تاریخ انتشار : 97/08/06 ساعت 15:53

نویسنده شو برنامه ای است که توسط پایگاه تحلیلی خبری رویداد فرهنگی تولید میشود و هر هفته به گفتگو با یکی از نویسندگان می پردازد.

رویداد فرهنگی - در این قسمت از برنامه نویسنده شو، به سراغ رامین جهانپور رفتیم که اهل رودبار است و از 16 سالگی نویسندگی را شروع کرده است.نظرات کاربران

ارسال