همه مجموعه ها - فرهنگ و ادب
جمعه مجازی / هنر اینه که مشتی اختلاس کنی!!!
تاریخ انتشار : 97/06/03 ساعت 11:05

برنامه جمعه مجازی هر هفته روزهای جمعه با نگاهی طنز به بررسی خبرهای حوزه فرهنگ می پردازد.

رویداد فرهنگی - در جمعه مجازی این هفته از روش تبدیل هنر به ثروت سوژه داریم تا سکته کردن ادبیات.نظرات کاربران

ارسال