همه مجموعه ها - فرهنگ و ادب
جمعه مجازی / از کلاغ سیاه به ژن خوب!
تاریخ انتشار : 97/05/27 ساعت 08:58

برنامه جمعه مجازی هر هفته روزهای جمعه با نگاهی طنز به بررسی خبرهای حوزه فرهنگ می پردازد.

در جمعه مجازی این هفته از ژن خوب تا جابجا شدن قاتل و مقتول سوژه داریم. نظرات کاربران

ارسال