همه مجموعه ها - طنز فرهنگی
جمعه مجازی / الا یا ایها الساقی چقدر گرون شده کالا!
تاریخ انتشار : 97/05/19 ساعت 12:33

برنامه جمعه مجازی هر هفته روزهای جمعه با نگاهی طنز به بررسی خبرهای حوزه فرهنگ می پردازد.

در جمعه مجازی این هفته از درخواست چینی ها برای یادگیری زبان فارسی تا فروزان کردن آتش ادبیات سوژه داریم.نظرات کاربران

ارسال