فرهنگ و ادب - معرفی کتاب
معرفی کتاب شاید عشق باشد شاید عادت
تاریخ انتشار : 97/05/16 ساعت 12:05

کتاب شاید عشق باشد شاید عادت٬ کتابی است که به موضوع زنان می پردازد.

رویداد فرهنگی - کتاب شاید عشق باشد شاید عادت٬ مجموعه داستانهای کوتاه با موضوع زنان است. این کتاب توسط مرضیه نفری به نگارش درآمده و توسط انجمن قلم به چاپ رسیده است.نظرات کاربران

ارسال