همه مجموعه ها - طنز فرهنگی
جمعه مجازی / سرانه مطالعه داره میمیره!!!
تاریخ انتشار : 97/05/12 ساعت 11:18

برنامه جمعه مجازی هر هفته روزهای جمعه با نگاهی طنز به بررسی خبرهای حوزه فرهنگ می پردازد.

رویداد فرهنگی- سوژه های مختلفی از نگرانی وزیر برای سرانه ی مطالعه تا کتابخوانی کودکان را با نگاه طنز بررسی کردیم.نظرات کاربران

ارسال