همه مجموعه ها - فرهنگ و ادب
نویسنده شو! - زهرا اسماعیل زاده / ممیزی ارشاد کتاب اولم را دوم کرد
تاریخ انتشار : 97/05/09 ساعت 18:47

نویسنده شو برنامه ای است که توسط پایگاه تحلیلی خبری رویداد فرهنگی تولید میشود و هر هفته به گفتگو با یکی از نویسندگان می پردازد.

رویداد فرهنگی - در این قسمت از برنامه نویسنده شو با زهرا اسماعیل زاده به گفتگو نشستیم. اسماعیل زاده از لذت نوشتن٬ ممیزی های ارشاد و خاطرات خوبی که از چاپ کتاب دومش دارد گفت.نظرات کاربران

ارسال