همه مجموعه ها - فرهنگ و ادب
نویسنده شو! - علی رمضان / صدمه ای که نویسندگی میزند لذت بخش است
تاریخ انتشار : 97/04/27 ساعت 13:59

نویسنده شو برنامه ای است که توسط پایگاه تحلیلی خبری رویداد فرهنگی تولید میشود و هر هفته به گفتگو با یکی از نویسندگان می پردازد.

رویداد فرهنگی - در این قسمت از نویسنده شو به گفتگو با محمدعلی رمضان پور نشستیم . نویسنده ای که هم کتاب می نویسد و هم فیلم نامه. نویسندگی انیمیشن فیلشاه توسط وی انجام شده است. علی رمضان بسیار خونگرم در استادیو رویداد فرهنگی حاضر شد و با اشتیاق فراوان به سوالات پاسخ داد. توصیه می کنیم این قسمت از نویسنده شو را به هیچ عنوان از دست ندهید. نظرات کاربران

ارسال