همه مجموعه ها - فرهنگ و ادب
نویسنده شو! یاسمن خلیلی فرد / خاطرات بد نویسندگی زیاد است
تاریخ انتشار : 97/04/19 ساعت 21:52

نویسنده شو برنامه ای است که توسط پایگاه تحلیلی خبری رویداد فرهنگی تولید میشود و هر هفته به گفتگو با یکی از نویسندگان می پردازد.

به گزارش رویداد فرهنگی، در این قسمت با یاسمن خلیلی فرد به گفتگو نشستیم و از خاطراتش در مورد نویسنده شدن پرسیدیم. یاسمن خلیلی فرد از خاطرات بد نویسندگی یاد کرد که خیلی بیشتر از خاطرات خوش آن است.نظرات کاربران

ارسال