فرهنگ و ادب - نمایشگاه کتاب
آقای حکایتی و دنیای قصه
تاریخ انتشار : 97/02/22 ساعت 16:57

در برنامه نمایشگاه گردی، به سراغ آقای حکایتی رفتیم و گفتگویی با بهرام شاه محمدلو و راضیه برومند انجام دادیم.

نظرات کاربران

ارسال